Avoin suhde rakennetaan vakaalle pohjalle

16.06.2022

Tänä päivänä etenkin nuorempi sukupolvi, mutta myös hieman vanhemmat, ovat alkaneet muuttaa ajatuksiaan siitä, mitä parisuhde heille tarkoittaa ja mitkä sen normit ovat. Yksi esimerkki vaihtoehtoisesta suhdemuodosta on avoin suhde. 

Siinä pariskunta on yhdessä päättänyt, että molemmat osapuolet voivat harrastaa seksiä tai olla romanttisessa suhteessa parisuhteen ulkopuolisten ihmisten kanssa.

Parhaimmillaan avoin suhde voi parantaa osapuolten tyytyväisyyttä omaan parisuhteeseen, mutta vain jos pelisäännöt ovat selvät ja suhde vakaalla pohjalla.


Olen seksuaaliterapeutti ja seksuaalikasvattaja Anna Kolster. Tässä artikkelissa puhun avoimesta suhteesta. Keskityn erityisesti tilanteisiin, jossa monogaamisen parisuhteen osapuolet alkavat pohtia avoimen suhteen mahdollisuutta sekä sen hyviä puolia ja mahdollisia riskejä.Avoimen suhteen pelissäännöt

Nykysukupolvi ei välttämättä enää automaattisesti ajattele, että parisuhde muodostetaan yhden ihmisen kanssa kerrallaan. Kohtaan vastaanotollani monia pariskuntia, jotka haluavat keskustella suhteensa avaamisesta. 

Jos molemmilla osapuolilla on kiinnostusta avoimeen suhteeseen, on ensin tärkeä varmistaa, että suhteella on kestävä perusta. Pariskunnan on myös oltava tietoinen omista ja toisen toiveista ja tunteista sekä osattava keskustella niistä rehellisesti.

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, eivätkä parisuhteen osapuolet välttämättä tiedä, mitä tunteita avoin suhde lopulta heissä herättää. Avointa suhdetta on kuitenkin huomattavasti helpompi lähteä toteuttamaan, kun osapuolet tietävät toistensa ajatukset ja yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt. 

"On hyvä miettiä esimerkiksi, miten parisuhteen ulkopuolisista suhteista puhutaan." 

Kerrotaanko niistä kumppanille? Entä mitä suhteista kerrotaan? Saako osapuolilla olla ainoastaan yhden illan kumppaneita vai myös pidempiä suhteita? Entä mitä tehdään, jos toinen ihastuu tai rakastuu?

Loppujen lopuksi kommunikoinnissa on kyse siitä, että molemmat osapuolet kokevat tulevansa nähdyksi ja kuulluksi. On tärkeää, että pari jatkaa näitä keskusteluja myös avoimen suhteen aikana. Näin molemmat tietävät, mikä avoimessa suhteessa toimii ja mikä ei.

Kannattaako oma suhde avata?

Avoimen suhteen toteutustapoja on erilaisia, ja kukin pari päättää yhdessä, mikä heillä toimii. Monelle sopii parhaiten asteittainen avoimuus. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia vanhoja sääntöjä ei pureta kerralla, vaan avoimeen suhteeseen edetään hiljalleen. Toisinaan näissä tilanteissa parit saattavat myös tulla tietyin väliajoin keskustelemaan vastaanotolle siitä, missä avoimessa suhteessa mennään.

Jotkut vastaanotolleni tulevista pariskunnista harkitsevat avointa suhdetta siinä vaiheessa, kun oma parisuhde on kriisissä. Uskon, että moni pariskunta, joka tässä vaiheessa avaa suhteensa, tulee melko varmasti eroamaan. 

"Kriisissä olevaa suhdetta ei ole hyvä avata"

Jos pariskunta ei ole yhdessä käsitellyt parisuhteen perimmäisiä ongelmia ja kipupisteitä. Kommunikointi voi olla vaikeaa kahden ihmisen suhteessa, mutta se muuttuu varmasti entistä haastavammaksi ja tärkeämmäksi, kun suhteessa on useampia ihmisiä.

Olen tavannut monia pareja, joilla avoin suhde toimii erittäin hyvin. Kaikissa näissä on kuitenkin ollut keskeistä se, että parisuhteessa ei ole vakavia kriisejä ja että pari osaa keskustella avoimesti suhteestaan. Avoin suhde voi onnistua, kun molemmat osapuolet kuulostelevat omia tarpeitaan ja tunteitaan sekä kommunikoivat niistä rehellisesti toiselle.

Anna Kolster

Seksuaaliterapeutti

Työskentelen mielellään sekä parien että yksilöiden kanssa. Voit tulla juttelemaan kanssani kaikenlaisissa ihmissuhteiden haasteissa. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden kandidaatti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja, työnohjaaja sekä olen käynyt useita erilaisia ohjaajakoulutuksia. Lisätietoja taustastani voit lukea Sparks & Emotion -verkkosivulta

Ajan vastaanotolleni voit varata Sexpon terapiapalvelujen verkkoajanvarauksen kautta.