Ihmissuhteet ja terapia

Miten työstää itseään parisuhteessa? Parisuhde tai läheinen ihmissuhde on se paikka, jossa aikuisiällä näkyy meidän tapa kiintyä toiseen ihmiseen. Uskallammeko luottaa kumppanin tukeen? Näytänkö omia aitoja tunteita ja puhunko myös omista tarpeistani? Yhteinen matka on ihana, välillä toki todella raastava, mutta täynnä arvokasta elämänoppia. 

Vaikeat hetket ovat opettaneet minulle paljon. Kun tunteitaan joutuu kohtaamaan, itsetuntemuksen ja empatian on mahdollista kehittyä. Olen saanut oppia, että puhuminen vaikeistakin asioista kannattaa. Yhteys perheen sisällä syntyy, kun aidosti välittää toisistaan. 

Rakkaus kasvaa rakastamalla, joka pätee niin aikuisiin kuin lapsiin. Kasvattaminen ei ole helppoa ja suurin osa meistä kokee tehtävässä ainakin välillä haasteita. Ylä- ja alamäkeä koetaan myös uusperheissä, jossa yhteisen dynamiikan löytäminen ei aina onnistu. Mutta loppujen lopuksi, niin kaikki tarvitsemme ihmissuhteissa hyväksyntää ja rakkautta.

Olen Anna Kolster ja työskentelen sekä parien että yksilöiden kanssa kaikenlaisissa ihmissuhteiden haasteissa. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden kandidaatti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja, työnohjaaja, uusperheneuvoja sekä Ihminen tavattavissa -terapeutti. 

Seksuaalikasvatus

Lapsen seksuaalikasvatus ei ole aina se helpoin kasvatusalue. Vanhempien kannattaa kuitenkin lähteä rohkeasti yrittämään keskustelua lapsen kanssa. Yritys ja halu tehdä parhaansa vie jo pitkälle. 

Lapsen seksuaalikasvatus ei tarkoita vain sitä, että aikuinen keskustelee lapsen kanssa seksistä. Se on kokonaisvaltaista kasvatusta, johon kuuluu olennaisena osana kehontuntemus, tunnekasvatus, kiintymyssuhteen ylläpitäminen ja sosiaalinen kasvatus. 

Lapselle seksuaalisuus on positiivista ja uteliasta asennoitumista omaan kehoon. Keskustelemalla avoimesti ja ilman häpeää vanhempi voi tukea lapsen tervettä suhtautumista seksuaalisuuteen.

Seksuaaliterapia

Seksin ja ihmissuhteiden kanssa kuka tahansa voi ajautua haasteisiin. Näiden selvittelyssä on hyvä hakea tukea ja uusia näkökulmia ja lisätietoa. Seksuaaliterapeutti auttaa asiakasta oivaltamaan, ymmärtämään itseään ja muita sekä vahvistamaan vuorovaikutustaitoja. 

Terapeuttina haluan itse panostaa empatiaan, olla läsnä ja työskennellä tunnekeskeisesti. Toivon, että kanssani on mahdollista keskustella kaikenlaisissa ihmissuhteiden haasteissa. Yksin ei pidä jäädä pohtimaan, koska yhdessä voi päästä niin paljon pidemmälle.

Terveys ja hyvintointi -osiossa kerron blogivideoissani ja -artikkeleissani lisää näistä aiheista... 


Miten puhun seksielämästämme kumppanilleni?

Seksistä puhuminen voi tuntua joskus ylitsepääsemättömän vaikealta. Siitä keskusteleminen, vaikka kaikki sujuisikin hyvin, on kuitenkin erittäin tärkeää. Kumppani ei välttämättä tiedä tai huomaa, jos toinen on jostain syystä tyytymätön. Jotta kynnys ei nouse liian korkeaksi, on muutamia asioita, joiden avulla keskusteluun voi valmistautua. Lisää aiheesta...

Vinkkejä antoisaan seksielämään

Arjen keskellä seksielämä saattaa rutinoitua, jolloin siitä katoaa helposti jännitys, ja samat asiat toistuvat kerrasta toiseen. Nautinnollisempi seksielämä on kuitenkin mahdollista saavuttaa, ja se rakentuu yllättävän yksinkertaisista asioista. Haluan kertoa teille muutaman yksinkertaisen vinkin, miten omaa seksielämää voi helposti parantaa. Lisää aiheesta...

Onko orgasmi yhtä kuin nautinto? 

Nämä asiat orgasmista on hyvä tietää

Seksiä on monenlaista, ja se voi olla nautinnollista myös ilman orgasmia. Kaikille sen saavuttaminen ei välttämättä ole edes oleellista. Toiset taas saattavat kokea sen puuttumisen epätyydyttävänä. Vaikka sen merkitystä itselle kannattaa pohtia, ei siitä kuitenkaan kannata ottaa paineita. Lisää aiheesta...

Uskottomuus koettelee parisuhdetta

Voiko siitä selvitä?

Uskottomuus on parisuhteen kriisi, joka aiheuttaa vahinkoa sen molemmille osapuolille. Joissain tapauksissa uskottomuus johtaa parisuhteen päättymiseen. Monet pohtivat, voiko siitä ylipäätään selvitä eroamatta. Perimmäisten syiden ja seurausten läpikäyminen voi olla pitkä prosessi, mutta uskottomuudesta on kuitenkin mahdollista päästä yli. Lisää aiheesta...

Avoin suhde rakentuu vakaalle pohjalle

Etenkin nuorempi sukupolvi, mutta myös vanhemmat, ovat alkaneet muuttaa ajatuksiaan siitä, mitä parisuhde heille tarkoittaa. Yksi esimerkki vaihtoehtoisesta suhdemuodosta on avoin suhde. Siinä yhdessä päätetään, että molemmat osapuolet voivat harrastaa seksiä tai olla romanttisessa suhteessa parisuhteen ulkopuolisten ihmisten kanssa. Parhaimmillaan avoin suhde voi parantaa osapuolten tyytyväisyyttä omaan parisuhteeseen, mutta ei aina. Lisää aiheesta...

Uusperhe - lapsen näkökulma

Kun oma vanhempi rakastuu, se voi olla lapselle hämmentävä ja jopa pelottava asia. Uusperheen muodostuminen herättää sekä aikuisessa että lapsessa monenlaisia tunteita. Lapsi kuitenkin käsittelee näitä muutoksia hyvin eri tavalla ja eri tahtiin kuin aikuinen. 

Uutta yhteistä arkea aloitettaessa onkin erityisen tärkeää kiinnittää huomiota lapsen hyvinvointiin ja sopeutumiseen. Uusperheen arkeen tottuminen voi viedä aikaa, mutta tärkeintä on, että lapsi tuntee koko ajan olevansa haluttu. 

Blogivideoni ja -artikkelinin, miten uusperheen muodostuminen voi vaikuttaa lapseen löydät täältä.

Toimin myös uusperheneuvojana ja meidän liiton kautta voi neuvonnan lisäksi osallistua erilaiseen vertaistukitoimintaan. Suositteelen käymään tutustumassa sivuilla Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli)

Omien vuorovaikutusten kehittämistä

Mielestäni on tärkeää oppia luottamaan siihen, että toinen haluaa minulle hyvää ja sen myötä on turvallista ilmaista myös omia tarpeitaan. Etenkin parisuhteen alussa elämä voi olla täynnä konflikteja ja melkoista turbulenssia. 

Ajan myötä, kun myös suhde syvenee, voi oppia luottamaan siihen, että suhde kantaa siitä huolimatta, että välillä on haasteita. Olisi tärkeää oppia ottamaan tarvittaessa pieni lisäaika, jos tunnelma on liian kiivas, jotta pystyy rahoittamaan omaa kehoa ja hermostoa. 

Omia vuorovaikutustaitoja ja stressin hallintaa on mahdollista kehittää monella eri tapaa. Itse olen löytänyt paljon toimivia ratkaisuja lisäkoulutuksista, kuten rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (NVC), tantraohjaaja ja Mindfulness-ohjaaja.

Syvempään itsepohdiskuluun ja sen polun itselleni avasi aikoinaan Ihminen tavattavissa -kasvuohjelma, joka on suunnattu sekä henkilökohtaisten, että työyhteisöjen ihmissuhde- ja johtamistaitojen kehittämiseen.

Toistetaan vanhoja toimintatapoja 

- ehkä on liian kiire muuttaa niitä

Usein suhteissa toistetaan samoja toimimattomia toimintatapoja ja käyttäytymismalleja. Valitettavasti terapiaan tullaan harmillisesti keskimäärin 7 vuotta sen jälkeen, kun ongelmat ovat alkaneet. Suhteen eteen pitää välillä tehdä vähän töitä ja sitä pitää huoltaa. Silloin suhde pysyy dynaamisena ja haasteita voidaan käsitellä rakentavasti ja kunnioittavasti, jolloin yhteys suhteessa säilyy.

Arjen haasteiden keskellä yhteys kumppaniin voi olla hankala löytää tai ylläpitää. Kun molemmilla on kiire ja väsymys painaa päälle, hermostuneisuus kasvaa ja pinna on usein lyhyt. Pienetkin asiat saattavat ärsyttää ja huomautetaan ja valitetaan toiselle matalalla kynnyksellä ja vähän liian usein. Arkiaskareista harvemmin pystytään käymään kovin rakentavaa keskustelua ja niiden hoitaminen on lähinnä vain suorittamista. 

Kiireen keskellä läheisyys ja yhteys kumppaniin voi katketa tai kadota hetkeksi. Siitä huolimatta, että asiat saattavat hoitua ihan mallikkaasti, niin eletään arkea rinnakkain ei yhdessä. Silloin olisi tärkeää tietoisesti keskittyä myös parisuhteeseen. Jättää lapset hetkeksi hoitoon ja astua pois vanhemman roolistaan. Yhteinen aika antaa mahdollisuuden keskittyä hetkeksi vain toisiinsa ja nauttia yhdessäolosta.

Oman elämän hallinta ja työnohjaus

Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa pidän tärkeänä työskennellä tunnekeskeisesti. Työnohjaajana haluan korostaa läsnäoloa ja empaattisuutta ja auttaa asiakasta tunnistamaan tunteita ja ottamaan vastuun omista valinnoistaan. Pohdimme yhdessä elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti ja mietimme, mihin itse pystyy vaikuttamaan, mitkä asiat pitää hyväksyä sellaisenaan ja missä kohdin on hyvä ehkä muuttaa omaa suhtautumista sekä työstää omia tunteitaan.

"Life begins where fear ends" 

Itse olen monta kertaa näin aikuisena ja yli 40 vuotta täyttäneenä ajatellut, että olisin halunnut ohjata nuorta Annaa elämänpolulla. Jos olisin nämä kuusi perusasiaa nuorempana ymmärtänyt, niin elämä olisi ollut paljon helpompaa ja ilman sitä toivotonta ahdistusta.

Kivun ja vihan tunteet sekä suru kuuluvat elämään. Näiden tunteiden kanssa on helpompi elää ja hyväksyä, kun ne uskaltaa tuntea.

Riitän juuri sellaisena kuin olen, minun ei tarvitse muuttua. Olen juuri sopivan kokoinen, näköinen ja mahdun tähän maailmaan juuri tällaisen kuin jo olen.

Kerro miltä sinusta tuntuu! Ihmiset ymmärtävät sinua huomattavasti paremmin, jos yrität puhua siitä mitä sinussa tapahtuu ja mitä tunnet. 

Kaikkea ei tarvitse yksin kantaa.

Lapset ovat pieniä vain hetken. Tätä aikaa en saa koskaan takaisin, en edes päiväksi. Sen sijaan, että murehdit syökö tai nukkuuko lapsi vähän huonosti, niin nauti tästä ajasta ja rakasta heitä. Jonain päivänä antaisit mitä vaan saadaksesi tuntea oman vauvan tuoksun ja istua nukkuva vauva sylissäsi.

Aika on parasta mitä läheisille voi antaa, sitä ei voi ostaa ja se loppuu aina kesken tai liian aikaisin. Anna siis tarpeeksi omaa aikaasi, heille ketä rakastat.

Iloitse pienistä asioista, koko elämä ja joka päivä ovat täynnä niitä.

Anna Kolster

Seksuaaliterapeutti

Työskentelen mielellään sekä parien että yksilöiden kanssa. Voit tulla juttelemaan kanssani kaikenlaisissa ihmissuhteiden haasteissa. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden kandidaatti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja, työnohjaaja sekä olen käynyt useita erilaisia ohjaajakoulutuksia. Lisätietoja taustastani voit lukea Sparks & Emotion -verkkosivulta. Instagramissa voi seurata ajatuksiani tilillä Pohdintoja parisuhteesta Anna K