Kerro lapselle seksuaalisuudesta kehomyönteisesti ja ilman häpeää

07.05.2022

Lapsen seksuaalikasvatus ei tarkoita vain sitä, että aikuinen keskustelee lapsen kanssa seksistä. Se on kokonaisvaltaista kasvatusta, johon kuuluu olennaisena osana kehontuntemus, tunnekasvatus, kiintymyssuhteen ylläpitäminen ja sosiaalinen kasvatus. 

Lapselle seksuaalisuus on positiivista ja uteliasta asennoitumista omaan kehoon. Keskustelemalla avoimesti ja ilman häpeää vanhempi voi tukea lapsen tervettä suhtautumista seksuaalisuuteen.


Olen seksuaaliterapeutti ja seksuaalikasvattaja Anna Kolster. Kerron tässä artikkelissa ja alla olevalla videolla pienten lasten seksuaalikasvatuksesta. Lisäksi annan muutamia helppoja vinkkejä siihen, miten lapsen kanssa voi keskustella seksuaalisuudesta ja omaan kehoon tutustumisesta.


Seksuaalikasvatus antaa lapselle varmuutta ja opettaa rajoja

Lapsen seksuaalikasvatus on olennainen osa pienen lapsen kasvua ja kehitystä. Siihen sisältyy muun muassa kehon osien nimeäminen ja omaan kehoon tutustuminen. Aikuisen tehtävä on opettaa lasta seksuaalisuudesta sekä kannustaa häntä positiivisella tavalla tutustumaan omaan kehoon ja sen tuottamiin tuntemuksiin. Samalla lapsi oppii, mitkä asiat tuntuvat hyvältä ja mitkä eivät.

Seksuaalikasvatus on myös kiintymyssuhteen ylläpitämistä: lapsen halaamista, silittelyä ja sylissä pitämistä. Yhtä lailla se on oman ja toisen kehon kunnioittamista. Lapsen on hyvä ymmärtää, että hänellä on oikeus asettaa rajat siihen, miten ja milloin häneen saa koskea. 

Vanhemman kannattaa myös painottaa lapselle, että hänellä on oikeus kieltäytyä asioista, jotka eivät tunnu hänestä hyvältä. Samalla lapsi oppii, että myös muilla on samanlainen oikeus omaan kehoonsa ja sen rajoihin. Tämä on myös lapsen turvakasvatuksen lähtökohta.

"Oppiessaan seksuaalisuudesta lapselle muodostuu positiivinen kuva omasta kehosta." 

Samaan aikaan lapsi oppii ymmärtämään sosiaalisia rajoja eli sitä, missä ja millä tavalla omaan kehoon kannattaa tutustua. Vanhempien on tärkeä kertoa lapselle, että oman kehon tutkiminen ja koskeminen on normaalia ja täysin luonnollista. Lapselle voi kuitenkin myös sanoa, että tämä kannattaa tehdä esimerkiksi oman huoneen rauhassa. 

Vinkit lapsen positiiviseen seksuaalikasvatukseen

Moni vanhempi kokee vaikeana seksuaalisuuteen liittyvistä asioista puhumisen lapsen kanssa. Lapsen viaton ja positiivinen suhtautuminen saattaa hämmentää aikuista. Jotkut saattavat kokea, että seksuaalisuuteen paljon vapaammin suhtautuvalle lapselle on vaikea selittää aikuisten maailman rajoja. 

Miten lasta voi esimerkiksi auttaa ymmärtämään, miksi alastomuus - asia, joka on lapselle täysin normaali - saattaa aikuisissa aiheuttaa häpeää?

Lapselle on hyvä opettaa, missä tilanteissa omaan kehoon voi tutustua. Rajojen opettaminen ei tarkoita, että lapsen tulisi hävetä omaa kehoaan tai toimintaansa. Jos lapsi esimerkiksi yllätetään koskettelemasta itseään, on erittäin tärkeää, ettei vanhempi reagoi näkemäänsä negatiivisesti. 

Lapsuuden häpeän kokemukset syntyvät usein siitä, että vanhempi on mennyt tolaltaan lapsen toiminnasta. Tilanne voi olla hämmentävä, ja aikuinen saattaa ajatella, että lapsi tekee jotain kiellettyä, vaikka näin ei ole. Yksi hyvä tapa reagoida on esimerkiksi niin, että vanhempi poistuu tilanteesta, mutta ottaa asian myöhemmin puheeksi. 

"Jotta lapselle ei synny häpeän tunnetta, hänen kanssaan on hyvä keskustella mahdollisimman neutraalilla tavalla." 

Saattaa olla myös hyvä, että vanhempi selittää oman reaktionsa tilanteessa. Sekä vanhempien että lapsen on tärkeä ymmärtää, että lapsen utelias ja kehomyönteinen asenne seksuaalisuuteen on täysin normaalia, eikä siitä pidä olla huolissaan.

Lapsen seksuaalikasvatus ei ole aina se helpoin kasvatusalue. Vanhempien kannattaa kuitenkin lähteä rohkeasti yrittämään keskustelua lapsen kanssa. 

Tutustu myös toiseen artikkeliini "Näin kerrot lapselle seksistä ja mistä vauvat tulevat". Yritys ja halu tehdä parhaansa vie jo pitkälle. 

Videollani kerron lisää hyviä vinkkejä siihen, miten lapsen kanssa voi keskustella seksuaalisuudesta ja kehon asioista

Anna Kolster

Seksuaaliterapeutti

Työskentelen mielellään sekä parien että yksilöiden kanssa. Voit tulla juttelemaan kanssani kaikenlaisissa ihmissuhteiden haasteissa. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden kandidaatti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja, työnohjaaja sekä olen käynyt useita erilaisia ohjaajakoulutuksia. Lisätietoja taustastani voit lukea Sparks & Emotion -verkkosivulta

Ajan vastaanotolleni voit varata Sexpon terapiapalvelujen verkkoajanvarauksen kautta.