Uskottomuus koettelee parisuhdetta – Voiko siitä selvitä?

22.06.2022

Uskottomuus on parisuhteen kriisi, joka aiheuttaa vahinkoa sen molemmille osapuolille. Joissain tapauksissa uskottomuus johtaa parisuhteen päättymiseen. Monet saattavatkin pohtia, voiko siitä ylipäätään selvitä eroamatta. 

Perimmäisten syiden ja seurausten läpikäyminen voi olla pitkä prosessi, mutta uskottomuudesta on kuitenkin mahdollista päästä yli.


Olen seksuaaliterapeutti ja seksuaalikasvattaja Anna Kolster. Puhun tässä artikkelissa ja alla olevalla videolla uskottomuudesta sekä siitä, miten uskottomuudesta voi selvitä.


Uskottomuuden perimmäiset syyt on tärkeä löytää

Uskottomuus jossain muodossa on tavallista monissa parisuhteissa. Keskimäärin noin puolet pareista selviää yhdessä sen aiheuttamasta kriisistä. Jatkaa pari sitten yhdessä tai eroaa, on uskottomuus aina vaikea paikka sen molemmille osapuolille. Se herättää monenlaisia tunteita, yhdellä syyllisyyttä ja toisella esimerkiksi riittämättömyyttä.

"Toisinaan uskottomuudesta selviäminen saattaa vaatia ulkopuolisen asiantuntijan apua." 

Moni pari tulee vastaanotolleni siinä vaiheessa, kun uskottomuus on ensimmäisen kerran tullut ilmi. Haluan aina alussa painottaa pareille, että tässä vaiheessa kriisiä ei kannata tehdä suuri päätöksiä. Sen sijaan kannustan heitä miettimään, missä tilanteessa parisuhde ja sen osapuolet ovat tällä hetkellä ja miten arjesta voidaan selvitä uskottomuuden jälkeen.

On tavallista ajatella, että kriisin läpikäymisen jälkeen palataan nopeasti normaaliin ja asia unohdetaan. Pidemmän päälle tämä ei kuitenkaan useimmiten toimi. Siinä vaiheessa, kun akuutit tunteet on käyty läpi, parin olisi hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä tapahtui ennen uskottomuutta ja mikä siihen mahdollisesti johti. 

"Kun kriisi on helpottanut, pariskunta voi alkaa työstää niitä oikeita syitä, jotka johtivat uskottomuuteen." 

Pyrin järjestämään yhteisten tapaamisten lisäksi myös vähintään yhden yksilötapaamisen kummankin osapuolen kanssa, jotta molemmat voivat käydä läpi myös henkilökohtaista prosessiaan.

Uskottomuus voi olla uusi mahdollisuus

Parisuhde ja arki saattaa jatkua, vaikka pari ei kävisikään läpi uskottomuuden syitä. Tällöin useimmiten ei kuitenkaan työstetä parisuhteen oikeita ongelmia. Yleensä tämä johtaa siihen, että jonkin ajan kuluttua suhteella alkaa mennä huonommin. 

Kun pari on selvinnyt akuutista kriisitilanteesta ja pohtinut uskottomuuden syitä, kannattaa vasta silloin alkaa miettiä, mitä tulevaisuudelta halutaan.

Uskottomuuteen liittyy paljon vaikeita tunteita, jotka pitää käsitellä. Monelle parille se on kuitenkin myös mahdollisuus tarkastella omia tarpeita sekä suhdetta ja kumppania uudelleen. 

Pariskunnalla on tällöin myös tilaisuus päättää, haluavatko he jatkaa yhteistä matkaa vai tahtovatko he sittenkin eri asioita. Vaikka kaikki pariskunnat eivät selviä uskottomuudesta, voi joillekin kriisi myös olla mahdollisuus päivittää suhdetta. Jos pari jaksaa työstää uskottomuuden syitä ja seurauksia, on heillä mahdollisuus saavuttaa entistä parempi ja syvällisempi suhde.

Videollani lisää ajatuksiani siitä, mitä uskottomuus tarkoittaa parisuhteelle ja miten siitä voi selvitä

Anna Kolster

Seksuaaliterapeutti

Työskentelen mielellään sekä parien että yksilöiden kanssa. Voit tulla juttelemaan kanssani kaikenlaisissa ihmissuhteiden haasteissa. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden kandidaatti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja, työnohjaaja sekä olen käynyt useita erilaisia ohjaajakoulutuksia. Lisätietoja taustastani voit lukea Sparks & Emotion -verkkosivulta

Ajan vastaanotolleni voit varata Sexpon terapiapalvelujen verkkoajanvarauksen kautta.