Seksi kiinnostaa kehittyvää alakoululaista – näin puhut siitä hänelle

05.05.2022

Seksuaalisuus ja kehon muutokset ovat olennainen osa lapsen kasvua ja kehitystä, ja viimeistään lähestyvä murrosikä tuo uusia elementtejä niistä käytävään keskusteluun. 

Onkin tärkeää, että vanhemmat kertovat jo alakouluikäisille lapsilleen seksistä ja seksuaalisuudesta ikään sopivalla tavalla esimerkiksi nimeämällä kehonosia ja opastamalla tunnetaidoissa.


Olen seksuaaliterapeutti ja seksuaalikasvattaja Anna Kolster. Kerron tässä artikkelissa ja alla olevalla videolla alakouluikäisten seksuaalikasvatuksesta ja annan neuvoja siihen, mitä vanhempien kannattaa ottaa siinä huomioon.


Keskustele murrosiän tuomista muutoksista hyvissä ajoin

Monella lapsella alkaa viimeistään alakoulun viimeisillä luokilla tapahtua kehossa muutoksia, jotka saattavat hämmentää ja pelottaa. Tästä syystä onkin erityisen tärkeää, että lapselle on jo ennen murrosikää kerrottu sen tuomista muutoksista. 

Lapselle kannattaa selittää, että kehoon ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat luonnollisia, eikä niitä tarvitse hävetä. Suomalainen saunakulttuuri saattaa helpottaa kehosta ja seksuaalisuudesta käytävää keskustelua. 

"Onhan meistä moni jo lapsena saunoessaan saattanut nähdä alastomia vanhempia tai muita aikuisia."

Jo pienelle lapselle kannattaa myös puhua tunteista, ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, lasten välisistä konflikteista ja siitä, miten muiden tunteet otetaan huomioon. Jo pienenä aloitettu tunnekasvatus on tärkeä osa seksuaalikasvatusta, ja sitä tulisi jatkaa myös alakouluikäisten lasten kanssa. 

Tunnekasvatus voi auttaa lasta käsittelemään kehon muutoksia sekä omia suhteita aikuisiin ja muihin ikätovereihin. Murrosikäisten seksuaalikasvatuksesta kerron lisää toisessa artikkelissani ja videolla.

Mediakasvatus on tärkeä osa seksuaalikasvatusta

Tänä päivänä lapsen ensimmäinen kosketus seksiin saattaa tapahtua vanhempien kanssa käytävän keskustelun sijaan median välityksellä. Ensisijaisesti vanhempien on tietenkin hyvä varmistaa, että omien lasten puhelimista löytyy lapsilukko, joka estää lasta eksymästä tahattomasti tai tahallaan hänelle sopimattomille sivustoille. Aina tällaisia vahinkoja ei kuitenkaan voida välttää, koska kaverien kännyköillä saattaa päästä vapaasti selailemaan verkon uumenia. 

"Tästä syystä mediakasvatus on yhä olennaisempi osa lapsille tarjottavaa seksuaalikasvatusta."

Jos lapsi on joutunut kosketuksiin pornon tai muun seksiin liittyvän materiaalin kanssa, kannattaa asiasta keskustella hänen kanssaan avoimesti. Lapsi saattaa kokea tällaisen materiaalin hämmentävänä, koska hän ei välttämättä ymmärrä, vastaavatko hänen näkemänsä asiat todellisuutta. Vanhempien kannattaa tällöin selittää lapselle, että porno on näyteltyä ja ohjattua, eikä siinä nähtävä seksi ole aitoa.

Tämän vuoksi jo pienelle lapselle on myös tärkeä kertoa, mitkä ovat seksuaalisuuteen liittyvät rajat ja miten ollaan suhteessa kumppanin kanssa. Tähän liittyy olennaisesti se, että lapselle kerrotaan, että hänen kehonsa on arvokas ja hyvä. 

Näin lapsi oppii, miten seksistä ja seksuaalisuudesta puhutaan ja miten näihin asioihin kannattaa suhtautua. 

Lue lisää aiheesta artikkelissani "Kerro lapselle seksuaalisuudesta kehomyönteisesti ja ilman häpeää".

Anna lapselle mahdollisuus kysyä ja keskustella

Lapsen on voitava luottaa siihen, että hän voi tulla puhumaan aikuiselle näkemästään ja kokemastaan. Kun asioista puhutaan lapsen ikätasolle sopivalla tavalla, vanhempien ei tarvitse pelätä, että he puhuisivat seksistä tai seksuaalisuudesta jollakin tavalla väärin. Hyvä nyrkkisääntö on se, että kaikesta muusta voi ja kannattaa puhua avoimesti paitsi omista seksikokemuksista tai -mieltymyksistä.

Lapselle kannattaa olla avoin ja rehellinen ja välttää kiertoilmauksia, tästä lisää artikkelissani "Näin kerrot lapselle seksistä ja mistä vauvat tulevat"

Jos seksistä ja kehosta puhuminen tuntuu vaikealta, voi lapsen ohjata keskustelemaan jonkun muun luotettavan ja turvallisen aikuisen kanssa. 

On jokaisen vanhemman vastuulla varmistaa, että heidän lapsensa saa tarvittavan tiedon, vaikka lapsi ei oma-aloitteisesti tätä tietoa pyytäisi. Tätä vastuuta ei kannata jättää medialle tai lapsen kavereille.

Videollani kerron alakoululaisen seksuaalikasvatuksesta ja annan helppoja vinkkejä, miten lasten kanssa voi puhua seksistä ja seksuaalisuudest

Anna Kolster

Seksuaaliterapeutti

Työskentelen mielellään sekä parien että yksilöiden kanssa. Voit tulla juttelemaan kanssani kaikenlaisissa ihmissuhteiden haasteissa. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden kandidaatti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja, työnohjaaja sekä olen käynyt useita erilaisia ohjaajakoulutuksia. Lisätietoja taustastani voit lukea Sparks & Emotion -verkkosivulta

Ajan vastaanotolleni voit varata Sexpon terapiapalvelujen verkkoajanvarauksen kautta.